Jauna, licencēta mācību programma, sadarbībā ar izglītības centru "Saskarsme"

"SISTĒMFENOMENOLOĢIJA UN HELINGERA METODE"


Jebkuram ir iespēja nākt uz atsevišķām nodarbībām un / vai piedalīties praksēs kā aizvietotājam vai klientam.

Priekšpusdiena 10.00 – 14.00, pusdienlaiks, pēcpusdiena 15.00 – 19.00

OTRĀ PUSGADA NODARBĪBU SARAKSTS:

 14.janvāris

Visa diena -  “Sistēmisko sakārtojumu ētika”, teorija un prakse. Vada Indra Markova.

 28.janvāris

Visa diena - “Sistēmas dinamikas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

 11.februāris

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Personības attīstība, posmi un krīzes”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Ringolds Rancāns (1.daļa)

 25.februāris

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Cilvēka dvēsele un globālās pārejas”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. – “Pārmantotās jūtas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

 11.marts

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Lomas ģimenē. Attiecību modeļi. Vajadzības”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Aldis Jaunbrūns (1.daļa)

 25.marts

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Dvēseles uzdevumi un funkcijas”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  “Primārās un sekundārās emocijas”, teorija un prakse. Vada Zane Driķīte.

 15.aprīlis

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Personības briedums, realizācija, seksualitāte”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Ringolds Rancāns (2.daļa)

 29.aprīlis

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Karmisko saišu sakārtošana”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Dace Lamasa.

 13.maijs

Priekšp. – Ezotērika, lekcija “Dvēseles esības un procesu apzināšanās”. Lektore Dace Lamasa.

Pēcp. –  Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Dace Lamasa.

 27.maijs

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Psihes aizsardzības un kompensācijas veidi”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Sistēmiskie sakārtojumi, prakse. Vada Indra Markova.

 10.jūnijs

Priekšp. – Psiholoģija, lekcija “Psihopatoloģiskie procesi un robežstāvokļi”. Vada Sanita Aišpure-Dronka.

Pēcp. – Meistarklase, vada Aldis Jaunbrūns (2.daļa)

 17.jūnijs

Visa diena – Dvēseles reinkarnācijas teorija un regresijas sakārtojumos. Marija Blūma-Kauliņa


Dalības maksa, apmeklējot vienu dienu (8 st.) - 60,00 eiro, pusdienu (4 st.) - 30,00 eiro. Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedriem, kā arī "Saskarsmes" studentiem un absolventiem 10% atlaide.

Nodarbības notiek mācību centra “Saskarsme” telpās. Rīgā, Lāčplēša ielā 36-3 (durvju kods 22*2222)

Uz nodarbībām un meistarklasēm lūgums ierasties maiņas apavos vai zeķītēs. 


Kursā tiek apgūti pazīstamākie sistēmisko sakārtojumu virzieni: 

Helingera metode, holodinamika, regresijas un šamanisma prakses, organizāciju un dzimtas sakārtojumi, kā arī citas prasmes.

Sistēmiskie sakārtojumi, jeb Sistēmfenomenoloģija ir enerģētiskas, intuitīvas metodes, ar saknēm senās garīgās mācībās un šamanisma praksēs, bet piemērotas mūsdienu cilvēka uztverei.  Tās risina visdziļākos problēmu cēloņus mentāli garīgā plānā. 

Šis ir arī ātrs un dziļš personības pilnveidošanas un garīgās attīstības ceļš!

 Kurss paredzēts 2 gadus, nodarbības 2x mēnesī, katra mēneša 2.un 4.svētdienā. 

Pirmā nodarbība 8.oktobrīMācību maksa mēnesī  120,00 eiro.

 'Saskarsmes' absolventiem un studentiem, kā arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības dalībniekiem -10%, t.i. 108,00 eiro mēnesī.

 

Īpaši aicinām dziedniekus, astrologus, psihologus, koučus un citus, kas strādā ar cilvēkiem - papildināt savas prasmes. 

Kā arī – jebkuru, kam interesē sevis pilnveidošana. Speciālas priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Kursa pasniedzēji – Latvijā pastāvīgi strādājoši, pieredzējuši šo metožu pārstāvji. Būs teorētiskās un praktiskās nodarbības.


Sistēmfenoenoloģijas kursā 2 gadu laikā apgūsiet šādas mācības:

·         Sistēmisko sakārtojumu uzbūve un vadīšana

·         Sistēmfenomenoloģija

·         Sakārtojumu ezotēriska

·         Lauka lasīšanas metodes

·         Psiholoģijas pamati (psihologi var neapmeklēt)

·         Veselība un krīzes (mediķi var neapmeklēt)

·         Helingera metode

·         Holodinamika

·         Šamanisms un regresijas

·         Dzimta un genosociogramma

·         Organizāciju sakārtojumi

·         Konsultēšanas prasmes un ētika

Iepazīsieties ar dažādu sakārtojumu vadītāju darba metodēm!

Pieteikties kursam vai atsevišķām nodarbībām var mācību centra "Saskarsme" mājaslapā

Tālrunis informācijai par kursa saturu: 29393605 (Marija)

Tālrunis, lai pieteiktos: 29458969 (Inguna) 


Notikušās nodarbības:

8.okt.  - “Sistēmisko sakārtojumu veidi, virzieni un elementi”. Vada Marija Blūma-Kauliņa.

22.okt. – “Sistēmiskais sakārtojums un vadītāja vieta tajā. Sistēmas trīs likumi”. Vada Zane Driķīte.

12.nov. – “Dzimtas struktūra un spēks. Ģimenes Mandala”. Vada Marija Blūma-Kauliņa.

26.nov. – “Darbības pirms sakārtojuma, sakārtojums un tā nobeigums”. Vada Zane Driķīte.

10.dec. – “Energoinformatīvā lauka lasīšana”. Vada Marija Blūma-Kauliņa.

26.dec.(otrd.) – “Kas pieder sistēmai. Personiskā un kolektīvā sirdsapziņa”. Vada Zane Driķīte.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .